AnimeRem อนิเมะเรม - ดูการ์ตูนอนิเมะออนไลน์ พากย์ไทย ซับไทย

Code Geass R2 โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูช ภาค2 ตอนที่ 1-25 พากย์ไทย [จบแล้ว]

Code Geass R2 โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูช ภาค2 ตอนที่ 1-25 พากย์ไทย [จบแล้ว]

Tag : ดูการ์ตูน Code Geass R2 โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูช ภาค2 ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,ดูอนิเมะ,ดูอนิเมะออนไลน์,อนิเมะ,พากย์ไทย,ซับไทย

เรื่องย่อ : Code Geass R2 โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูช ภาค2 พากย์ไทย

เรื่องย่อ

ปี2018 เกิดสงครามแบ่งแยกตัวออกเป็นเอกราชจากบริททาเนีย ในสงครามพลเมืองต่อต้าน ครั้งนี้ถูกเรียกว่า”Black Rebellion” แต่ผลลับของสงครามครั้งนี้คือความพ่ายแพ้ของ เหล่า “ภาคีอัศวินดำ ” และ “Zero” ก็หายสาบสูญ โดยบริททาเนียลงความเห็นว่า “ได้เสียชีวิตระหว่างการรบแล้ว” 1 ปีต่อมา ปี 2019 ผู้ก่อการร้ายที่นาม “Zero” ที่น่าจะตายไปแล้วปรากฏตัวขึ้นและประกาศสร้าง “สหพันธญี่ปุ่น” อีกครั้งใน Area11 บริททาเนียจึงพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อจับกุมตัวซีโร่


( ดูภาคอื่นๆ คลิกที่ชื่อเรื่องในป้ายกำกับด้านล่าง)

แก้ล่าสุด 5 ปีก่อน รับชม : 42.89K ครั้ง

Code Geass R2 โค้ด กีอัส ภาค2 ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Code Geass R2 โค้ด กีอัส ภาค2 ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Code Geass R2 โค้ด กีอัส ภาค2 ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Code Geass R2 โค้ด กีอัส ภาค2 ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Code Geass R2 โค้ด กีอัส ภาค2 ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Code Geass R2 โค้ด กีอัส ภาค2 ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Code Geass R2 โค้ด กีอัส ภาค2 ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Code Geass R2 โค้ด กีอัส ภาค2 ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Code Geass R2 โค้ด กีอัส ภาค2 ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Code Geass R2 โค้ด กีอัส ภาค2 ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Code Geass R2 โค้ด กีอัส ภาค2 ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Code Geass R2 โค้ด กีอัส ภาค2 ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Code Geass R2 โค้ด กีอัส ภาค2 ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Code Geass R2 โค้ด กีอัส ภาค2 ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Code Geass R2 โค้ด กีอัส ภาค2 ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Code Geass R2 โค้ด กีอัส ภาค2 ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Code Geass R2 โค้ด กีอัส ภาค2 ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Code Geass R2 โค้ด กีอัส ภาค2 ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Code Geass R2 โค้ด กีอัส ภาค2 ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Code Geass R2 โค้ด กีอัส ภาค2 ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Code Geass R2 โค้ด กีอัส ภาค2 ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Code Geass R2 โค้ด กีอัส ภาค2 ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Code Geass R2 โค้ด กีอัส ภาค2 ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Code Geass R2 โค้ด กีอัส ภาค2 ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Code Geass R2 โค้ด กีอัส ภาค2 ตอนที่ 25 ตอนจบ พากย์ไทย

 

[สำรอง] เว็บ + โลลิ

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 01 พากย์ไทย | Code Geass R2 ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 02 พากย์ไทย | Code Geass R2 ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 03 พากย์ไทย | Code Geass R2 ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 04 พากย์ไทย | Code Geass R2 ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 05 พากย์ไทย | Code Geass R2 ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 06 พากย์ไทย | Code Geass R2 ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 07 พากย์ไทย | Code Geass R2 ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 08 พากย์ไทย | Code Geass R2 ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 09 พากย์ไทย | Code Geass R2 ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 10 พากย์ไทย | Code Geass R2 ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 11 พากย์ไทย | Code Geass R2 ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 12 พากย์ไทย | Code Geass R2 ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 13 พากย์ไทย | Code Geass R2 ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 14 พากย์ไทย | Code Geass R2 ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 15 พากย์ไทย | Code Geass R2 ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 16 พากย์ไทย | Code Geass R2 ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 17 พากย์ไทย | Code Geass R2 ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 18 พากย์ไทย | Code Geass R2 ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 19 พากย์ไทย | Code Geass R2 ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 20 พากย์ไทย | Code Geass R2 ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 21 พากย์ไทย | Code Geass R2 ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 22 พากย์ไทย | Code Geass R2 ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 23 พากย์ไทย | Code Geass R2 ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 24 พากย์ไทย | Code Geass R2 ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 25 ตอนจบ พากย์ไทย | Code Geass R2 ตอนที่ 25 จบ พากย์ไทย

 

[สำรอง] drive google 1

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 25 ตอนจบ พากย์ไทย

 

[สำรอง] drive google 2

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Code Geass ภาค2 ตอนที่ 25 ตอนจบ พากย์ไทย

( ดูภาคอื่นๆ คลิกที่ชื่อเรื่องในป้ายกำกับด้านล่าง)

ป้ายกำกับ

2008 Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูช Action Military Sci-Fi Super Power Drama Mecha School พากย์ไทย จบแล้ว รวม Anime ทั้งหมด

กด Like ถูกใจ เพจด้วยนะ

อนิเมะยอดนิยม